top of page

SOLIDOE

KLANT  Solidoe    FORMAAT  425 m2  LOCATIE  Aalsmeer  VERANTWOORDELIJK VOOR  Ontwerp en realisatie

FOTOGRAFIE  Studio Indruk    BOUW  Studio Nuance   

201009_Senses_Solidoe.jpg

OPDRACHT

Voor Solidoe zijn het de kinderen die ertoe doen. Het creëren van de ideale pedagogische omgeving is waar het hoofdkantoor van de kinderopvang zich op richt. Maar ik had andere ideeën. Want laten we eerlijk zijn, is leren niet essentieel voor ons allemaal? Stel je voor dat je een pedagogische omgeving ontwikkelt voor iedereen. Het is mijn ambitie om voor het hoofdkantoor een pedagogisch concept te ontwikkelen dat waarde toevoegt voor zowel medewerkers als de huidige en toekomstige ouders/cliënten. Voorwaarde hiervoor is een open sfeer, die openheid uitstraalt. Maar door sommigen wordt ook de behoefte geuit om meer privacy te creëren in de werkruimtes zelf.

CONCEPT

Solidoe ziet kinderen als ontdekkingsreizigers. Hun behoeften, hun ontwikkelingsniveau en hun interesses vormen samen het uitgangspunt voor het handelen van pedagogisch medewerkers.

Solidoe – een korte, maar krachtige omschrijving:

- Pedagogisch specialist

- Voor alle kinderen (inclusie): diversiteit en maatwerk

- Investeert in haar medewerkers zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen

- Een non-profit kinderopvangorganisatie

- Voortdurend ontwikkelen met het oog op de toekomst

201009_SolidoeCirkel.png
201009_SolidoeCirkel_Blauw.png

ont-wik-ke-len

1  tot volle wasdom brengen

2  zich ontwikkelen (a) tot volle wasdom komen; (b) ontstaan

3  ontwerpen en maken

4  (bij niet-digitale foto's) door bepaalde bewerkingen het beeld tevoorschijn brengen

5  kennis bijbrengen; = vormen: zichzelf ontwikkelen

ONTWERP

STUDIO&lotte_Solide_Concept.png
191013_Pijl.jpg

Ontwikkel wand

STUDIO&lotte_Solidoe_Floorplan.png

Plattegrond

EIND RESULTAAT

SI_AL_02482.2.JOV.jpg
SI_AL_02508.JOV.jpg
SI_AL_02723.JOV.jpg
SI_AL_02574.JOV.jpg
SI_AL_02640.2.JOV copy.jpg
bottom of page