top of page
180904_Favicon.png

PRIVACYVERKLARING

 

STUDIO &lotte

 

Nijverheidsweg 6-12

3534 AM  Utrecht

The Netherlands

 

+31 30 20 72 040

hello@andlotte.eu

 

KvK-nummer: 57985367

BTW-nummer: NL 001267538B13

STUDIO &lotte

Ik ben een ontwerpstudio die unieke interacties ontwikkelt om een verbinding te creëren tussen een tentoonstelling of evenement en uw bezoekers. Alle gegevens die ik verkrijg behandel ik vertrouwelijk en zijn te allen tijde transparant voor u. Ik zal uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Lotte de Jong is de contactpersoon van de studio, voor vragen of verzoeken kun je contact met haar opnemen via e-mail (lotte@andlotte.eu) of telefoon (+31 30 20 72 040).

 

 

PERSOONLIJKE DATABANK

STUDIO &lotte kan uw persoonsgegevens verwerken als u gebruik maakt van mijn dienst of als u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verzamel: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, factuur- en vestigingsadres, KvK-nummer, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en Skypenaam.

DOEL

STUDIO &lotte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- STUDIO &lotte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

STUDIO &lotte verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens uitsluitend delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichting. Met bedrijven (verwerkers) die uw gegevens verwerken in het kader van mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STUDIO &lotte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Ik deel uw gegevens met de volgende derde partijen (verwerkers): accountant, Dropbox, Google Analytics, iCloud, Mailchimp, Vimexx, website hosting en WeTransfer.

 

OPSLAGPERIODE

STUDIO &lotte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een algemene bewaartermijn van 5 (vijf) jaar tenzij er een reden is om uw gegevens te bewaren. Dit kan zijn voor klantenrelaties of andere regelgeving.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

STUDIO &lotte gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

 

BEKIJK, WIJZIG OF VERWIJDER GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STUDIO &lotte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt verzoeken om inzage in, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of om intrekking van uw toestemming of bezwaar. Stuur uw persoonsgegevens naar lotte@andlotte.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

BEVEILIGING

STUDIO &lotte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lotte de Jong via lotte@andlotte.eu of telefoon (+31 30 20 72 040).

© 2024 STUDIO &lotte. Alle rechten voorbehouden. 

bottom of page